Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Hoedanigheid klachtenfunctionaris

 

Het vak van de klachtenfunctionaris is continu in ontwikkeling. Niet in de laatste plaats door toenemende wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan Wet Huis Klokkenluiders of de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Een klachtenfunctionaris kan klachten krijgen over vermeende maatschappelijke misstanden, het werkklimaat, afhandeling van klachten over geleverde diensten of producten, maar ook klachten over ongewenste omgangsvormen.

De inzet van de klachtenfunctionaris heeft als doel het bevorderen van of bijdragen aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en organisatie en het leveren van een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en conflicthantering binnen de organisatie.

 

Uitbreiding hoedanigheid

De klachtenfunctionaris bevindt zich tussen klager en beklaagde in een positie die niet geheel risicovrij is. Het is daarom plezierig dat de hoedanigheid van klachtenfunctionaris onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Vertrouwenspersonen verzekerd is.

Om dekking in de hoedanigheid klachtenfunctionaris te verzekeren dient u dit te laten aanteken op uw polis. In de meeste gevallen is hiervoor geen meerpremie benodigd. Bel een van onze adviseurs voor advies.