Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Hoedanigheid

 

Hoedanigheidsomschrijving

Aan de hand van de hoedanigheidsomschrijving op de polis wordt de reikwijdte van de dekking vastgesteld. 

 

Hoedanigheid LVV vertrouwenspersoon

Bij LVV aangesloten deelnemers zich bezig houdt met werkzaamheden als vertrouwenspersoon.


 

Uitbreiding hoedanigheid

De mogelijkheid bestaat om de hoedanigheid uit te breiden. Mocht u aanvullende of afwijkende werkzaamheden uitvoeren? U wenst deze werkzaamheden onder de dekking te laten vallen? In dit geval is het verstandig om melding te maken en de hoedanigheid op de polis te laten uitbreiden.

Werkzaamheden die niet onder de genoemde hoedanigheid geschaard worden, zijn niet verzekerd. Uitbreiding van de hoedanigheid is mogelijk, in veel gevallen zelfs zonder meerpremie. Neem contact met ons op voor meer informatie.


 

Mogelijke aanvullende hoedanigheden

De volgende werkzaamheden kunnen als hoedanigheid op uw polis worden toegevoegd. Uiteraard dient u hiervoor wel de juiste kwalificaties te bezitten.

  • coach
  • mediator
  • HR functionaris
  • functionaris klachtencommissie