Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Kenmerken

 

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de vertrouwenspersoon biedt dekking voor de aansprakelijkheid van de vertrouwenspersoon ten gevolge van beroepsfouten waardoor een derde schade lijdt. De verzekering is een combinatie van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeringsvoorwaarden zijn specifiek ontwikkeld voor de vertrouwenspersoon lid van LVV.

Voor niet-leden hebben wij ook een passende verzekering.


 

 

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekering biedt dekking indien u of uw werknemers schade aan derden toebrengen. Schade aan uw opdrachtgever of derde kan ontstaan omdat u bij werkzaamheden bij uw klant iets omstoot of wanneer een klant bij u op de zaak struikelt over een losliggend tapijt. Ook uw hoedanigheid als werkgever is in deze verzekering meeverzekerd.